Skip to main content

Science Staff

Contact Mr. Beadell  Mr. Beadell (408) 423-2513 Teacher, Science Department
Contact Mr Buncic  Mr Buncic (408) 423-2544 Teacher
Contact Mrs Cayabyab-Vratny  Mrs Cayabyab-Vratny (408) 423-2558 Teacher
Contact Cory Dobos  Cory Dobos (408) 423-2540 Physics/AP Physics Teacher and Speech & Debate Club Advisor
Contact Deana Dutton  Deana Dutton (408) 423-2572 Chemistry Teacher / JV Softball Coach
Contact David Iverson  David Iverson (408) 423-2507 Science Dept Chair
Contact Michael McQuade  Michael McQuade (408) 423-2560 Biology Teacher
Contact Steven Sanders  Steven Sanders (408) 423-2426 Science Teacher, Envir'l TOSA
Contact Ms. MP Slate  Ms. MP Slate (408) 423-2559 Biology and Independent Study (WILL) Teacher
Contact Mrs. N. Srinivasan  Mrs. N. Srinivasan (408) 423-2548 Science Teacher(AP Biology & Biology)